тежест

тежест
ж 1. физ gravité f, pesanteur f; център на тежестта centre de gravité; 2. poids m, pesanteur; 3. pesanteur f; тежест в главата (стомаха) pesanteur de tête (d'estomac) а имам тежест avoir de l'autorité; в тежест на някого съм être sur les bras de qn, être а charge а qn, être une charge pour qn.

Български-френски речник.

Нужна помощь с курсовой?

Regardez d'autres dictionnaires:

 • тежест — същ. тежина, товар, тегло същ. тягост, бреме същ. авторитет, влияние, важност, значение, стойност, достойнство същ. затруднение, пречка, спънка същ. сериозност, тържественост, внушителност, строгост, улегналост …   Български синонимен речник

 • тягота —   тежест; бреме …   Църковнославянски речник

 • авторитет — същ. престиж, влияние, респект, тежест, важност, значение, обаяние, уважение, достойнство същ. власт, мощ, сила, господство същ. владичество, надмощие, управление, ръководство, контрол, въздействие …   Български синонимен речник

 • авторитетен — прил. тежък, важен, влиятелен, с тежест, уважаван, високопоставен, почитан, с престиж, наложил се, властен, мощен, силен, внушителен, наставнически прил. меродавен, компетентен, вещ, опитен, учен, заслужаващ доверие прил. добре обмислен,… …   Български синонимен речник

 • багаж — същ. бреме, тежест, товар …   Български синонимен речник

 • баласт — същ. тежест, товар, бреме същ. излишно …   Български синонимен речник

 • бреме — същ. товар, тежест същ. обязаност, задължение, дълг, длъжност същ. гнет, мъка същ. голямо усилие, изпитание, нещо непоносимо, наказание същ. затруднение, пречка, спънка …   Български синонимен речник

 • важен — прил. главен, основен, съществен, от значение, сериозен, необходим, първенствуващ, първостепенен, капитален, кардинален, значителен, ценен прил. забележителен, паметен прил. влиятелен, високопоставен, с тежест прил. доминиращ, господствуващ прил …   Български синонимен речник

 • важност — същ. значение, значимост, цена, ценност, стойност, сериозност същ. авторитет, тежест, влияние същ. големство, горделивост, надутост, големеене същ. значителност същ. подчертаване, изтъкване, наблягане, емфаза същ. тържест …   Български синонимен речник

 • влияние — същ. авторитет, престиж, тежест същ. господство, власт, надмощие същ. натиск, въздействие, давление, внушение същ. значение, важност, сила същ. владичество същ. управление, ръководство, контрол …   Български синонимен речник

 • влиятелен — прил. авторитетен, с тежест, с престиж, уважаван, почитан прил. силен, властен, фактор, големец, голям човек, силен на деня, всесилен, всевластен, коли и беси прил. добре обмислен, убедителен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”